Τί είναι το YBT

Το Young Business Talents είναι ένας διαγωνισμός με Επιχειρηματικό Προσομοιωτή (business simulator) για μαθητές Λυκείων (Γενικών και ΕΠΑΛ) 15-22 ετών, που θα σου επιτρέψει να εξασκηθείς στη λήψη όλων των αποφάσεων που λαμβάνονται μέσα σε μια εταιρεία, την εταιρία της ομάδας σου. Μπορείς να συμμετάσχεις πανελλαδικά σε έναν περιφερειακό και  εθνικό διαγωνισμό στο Διαδίκτυο, που θα αποτελέσει ένα συναρπαστικό κίνητρο με τη χρήση του προσομοιωτή. (*μαθητές 1ης, 2ας, 3ης κάθε τύπου Λυκείου).


Είναι ένας χώρος συνάντησης των εκπαιδευτικών της ειδικότητας. Χώρος συζητήσεων, ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών διδασκαλίας. Συμμετέχετε απαντώντας σε δημοσιεύσεις συναδέλφων ή δημοσιεύετε ένα νέο θέμα προς συζήτηση

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΩΣ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ  :  5050.